polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oraz strony internetowej lub reklamy na Facebook Ancora Studio Grafiki
i Uszlachetniania Druku Rafał Matuszczyk, z siedzibą 42-650 Katowice, ul. Lechicka 5, zwanego dalej Firmą; zgodnie z Art. 10 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Art. 172 Ustawy o Prawie Telekomunikacyjnym.

1. Administratorem danych osobowych jest Rafał Matuszczyk. Zebrane dane będą przechowywane na serwerach firmy
H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych Firma opracowała wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Stałej kontroli podlega zarówno ich realizacja jak i zgodność
z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Firmę do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
4. Firma realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: – dobrowolnie podane przez użytkownika informacje w formularzach.
5. Dane podane w formularzach przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych dane pozostawione w formularzu nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.
6. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo
w dowolnym momencie modyfikować lub całkowicie wycofać swoje dane.

7. Firma zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności będą publikowane na niniejszej stronie w sposób widoczny i zrozumiały,
a prawa użytkownika nie zostaną w żaden sposób ograniczone bez jego zgody.

8. Na stronie internetowej mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Jeśli właścicielem tych stron jest Firma, Polityka Prywatności obowiązuje również na tych stronach. Jeśli właścicielem takich stron nie jest Firma, działają one niezależnie od Firmy i mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości do którejkolwiek z zasad niniejszej Polityki Prywatności – jesteśmy do dyspozycji. Mail: ancora@agencja-ancora.pl lub telefon: 501 205 927

PRAWO AUTORSKIE

Wszystkie zdjęcia produktów zamieszczone na stronie oraz teksty im przypisane są własnością Ancora Studio Grafiki
i Uszlachetniania Druku Rafał Matuszczyk.

Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych, przedruk tekstów zamieszczonych na stronie oraz ich udostępnianie w Internecie.
Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony ancora.tv oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych. E-mail: ancora@agencja-ancora.pl